Radek Štolpa – Montáž dveří

Pomalý montér

Montuji interiérové dveře a obložkové zárubně v Jižních Čechách, zejména na českobudějovicku. Se svou prací nespěchám. Snažím se ji udělat pečlivě a poctivě. Tak, aby byl zákazník spokojen. 

Černá dveřní klika

Mezera pod dveřmi

autor: | 29. Led. 2022 | Montáže

Detailem se kterým se často při montáži dveří setkávám, je mezera pod dveřmi. Dříve bylo běžné, že se ke dveřím montoval klasický dřevěný práh. Tahle praxe se dnes už většinou nepoužívá. Volný přechod mezi místnostmi je velmi příjemný, má však svá úskalí.

Prahy téměř vymizely

Mezera pod dveřmi
Mezera pod dveřmi

S masivním rozšířením nejrůznějších nivelačních hmot začalo být celkem jednoduché zajistit na podlaží stejnou výšku podlahy ve všech, nebo alespoň ve většině místností. Současně s tím se přestal v podstatě využívat klasický dřevěný práh.

Má to své velké výhody. Přechod mezi místnostmi je velmi příjemný, bezbariérový. Podlaha plynule pokračuje do další místnosti, případně se styk podlah řeší přechodovou lištou.

Dnešní robotické vysavače Vám tak mohou na jeden zátah úplně klidně uklidit celé patro, nezakopnete nohou o práh. Pode dveřmi ale zůstává mezera 10 mm. Ta nikam nezmizela a pro funkcí dveří je stále nezbytná.

Standardní mezera pod interiérovými dveřmi v ocelové zárubni je 10 mm (1 cm). Mezera pode dveřmi u obložkových zárubní je 7 mm.

Pokud máte takovou mezeru ve dveřích mezi pokoji v bytě, nepoznáte většinou nějaký problém. Teplota v jednotlivých místnostech bývá velmi podobná, ne li stejná. Zvuková izolace také většinou postačí.

Pokud ale máte osazeny dveře mezi teplou a studenou místností (třeba nevytápěným sklepem) můžete začít pociťovat problémy. Pode dveřmi zkrátka proudí studený vzduch.

Pode dveřmi proudí vzduch i zápach

My jsme před časem řešili problém u takových dveří mezi nevytápěnou garáží a chodbou. Projektant totiž mezeru pode dveřmi vůbec nevzal do patrnosti. Do interiéru tak proudil nejen studený vzduch, ale také nepříjemné zápachy. Majitel domu měl totiž v garáži zaparkovaný starší vůz, který silně zaváněl benzínem. Tyto vůně pak pronikaly do interiéru a zákazník byl samozřejmě nespokojen. Těžko pak vysvětlovat, že mezera pode dveřmi je nezbytná.

Práh padací nebo klasický

Padací práh
Padací práh

Jediným možným řešením je vytvoření pevné bariéry – instalace prahu. Můžeme nainstalovat buď klasický dveřní práh nebo tzv. padací práh. Klasický dřevěný práh asi všichni známe. Padací práh je lišta, zafrézovaná do spodní hrany dveří. Při otevřených dveřích je lišta zasunutá a je téměř zároveň se spodní hranou dveřního křídla. Při zavírání dveří se lišta vysune a dotlačí se k podlaze. Mezera pode dveřmi se tím utěsní.

Padací prahy se dnes dokonce vyrábí nejen k zafrézování, ale také jako povrchové (viditelné), které se namontují na spodní část dveří.

Souvislosti

Štítky

  • tel.: 721148790
  • email: stolpa@gmail.com

Zajímavé články