Radek Štolpa – Montáž dveří

Pomalý montér

Montuji interiérové dveře a obložkové zárubně v Jižních Čechách, zejména na českobudějovicku. Se svou prací nespěchám. Snažím se ji udělat pečlivě a poctivě. Tak, aby byl zákazník spokojen. 

Černá dveřní klika

Montáž obložkové zárubně

autor: | 5. Srp. 2023 | Montáže

Dnes se podíváme na montáž obložkové zárubně. Povíme si něco o tom, jak postupovat a čemu se vyhnout.

Rozbalení krabice s obložkovou zárubní je prvním krokem. Po rozbalení si zkontrolujete, jestli vám sedí rozměry s tím jak jste si zárubeň objednali. Výrobci občas nechtějí uznávat reklamace na chybně vyrobené obložky, když jste je už slepili nebo dokonce namontovali. Je to divné, ale je to tak. Před slepením je zkrátka potřeba zárubně zkontrolovat.

Kontrola rozměrů stavebního otvoru

Rozměry obložkové zárubně
Rozměry obložkové zárubně

Na každé krabici máte uvedeny rozměry obložkové zárubně. Je vhodné si před montáží zkontrolovat stavební otvor. O tom jak má otvor vypadat jsem podrobně psal v článku jak zaměřit obložkové zárubně. Jakmile obložku slepíte, už se s ní těžko manipuluje a horko těžko ji někde prodáte.

Někdy bývá v ostění již namontováno těsnění. Pokud tomu tak není a těsnění je v krabici přiloženo zvlášť, je nyní vhodná chvíle na to těsnění do drážky namáčknout. Na konci je pak zařežete ostrým nožem. Jestli je to třeba, namontujeme nosiče pantů.

Sestavení obložkové zárubně

Sestavení obložkové zárubně
Sestavení obložkové zárubně

Nyní můžete obložkovou zárubeň sestavit. Svislý a vodorovný díl si položíte na rovnou plochu. Můžete klidně na zem (podložíte si je kartonem z krabice) nebo na montážní kozy. Na styčné plochy nanesete lepidlo a pomocí excentrů si spoj lehce dotáhnete. Zkontrolujete si přesnost, poladíte a pevně excentr utáhnete. Následně dotáhnete i ostění. Různí výrobci používají různé způsoby spojení, ale všeobecně tenhle postup funguje spolehlivě.

Teprve teď nanesete lepidlo na druhý spoj. Pokud byste si lepidlo nanesli na oba spoje, v případě jakéhokoliv nezdaru nebo nepřesnosti byste se dostali do časové tísně. Lepidlo by vám mohlo zaschnout už před spojením.

Po slepení opatříte obložkovou zárubeň stahovacími rozpěrkami. Pokud používáte běžné dřevěné rozpěrky, nechte zárubeň pořádně zaschnout, minimálně 30 minut. Manipulace se slepenou obložkou není úplně jednoduchá a spoje by se mohly rozlepit.

Tip: Stavební otvor můžeme navlhčit vodou. Montážní pěna k povrchu lépe přilne a dříve zaschne.

Rozdílná výška podlah

Rozdílná výška podlah
Rozdílná výška podlah

Občas se setkáte s tím, že podlaha je v sousedících místnostech v různé výšce. Zejména při přechodu z dlažby na vinyl nebo plovoucí podlahu. Pokud je rozdíl malý, dá se ukrýt vzniklá mezera tmelem. Pokud je mezera větší, obložku zařežeme.

Sestavenou obložku postavíte do stavebního otvoru do vyhovující pozice. Zkontrolujete vodováhou rovinnost horního dílu obložky a změříme nebo obkreslíme místo řezu. Pokud obložku zařezáváme na straně u dveřního křídla, následně zařízneme i dveře.

Tip: Obložku oblepíme v místě řezu papírovou páskou. Čára tužkou bude pěkně vidět a povrch se tolik nevyštípe. U dýhovaných dveří je povrch obzvláště náchylný na vyštípání, dejte si proto pozor.

Montáž obložkové zárubně

Montáž obložkové zárubně
Montáž obložkové zárubně

Nyní jsme připraveni provést vlastní montáž obložkové zárubně do stavebního otvoru. Zárubeň postavíme do otvoru a rozmístíme ji tak, jak potřebujeme. Ideálně do středu otvoru. Ne vždy to ale situace na stavbě umožňuje.

Tip: Když je otvor malý nebo křivý, může pomoci vyseknutí kapsy pro nosiče pantů nebo protiplech zámku.

Zvážíme horní díl a částečně zajistíme zárubeň v otvoru dřevěnými klínky, svěrkami nebo jiným způsobem. Následně zvážíme oba boční díly a to na šířku a na hloubku (bokovka a padavka). Doladíme. Když je pozice správná, klíny nebo svěrky dotáhneme. Důležitá je zejména strana u závěsů.

Když jsme s výsledkem spokojeni, namontujeme do nosičů rámové závěsy (panty). U některých dveří je vhodná mezera mezi pantem a obložkou 2 mm, u jiných 3 mm nebo i více. Je třeba to vyzkoušet.

Osazení křídla

Nyní můžeme vyzkoušet jak sedí dveřní křídlo v obložkové zárubni. Pokud je to třeba, pozici zárubně znovu doladíme. Zárubně se dají montovat i bez dveří, ty ale mohou být různě prohnuté. Proto je lepší křídlo v zárubni vyzkoušet a doladit. Když je křídlo hodně těžké, dáme pozor, aby nám obložku nevytáhlo z ideální pozice v otvoru.

Zapěnění zárubně

Vyzkoušenou a doladěnou zárubeň můžeme nyní zapěnit. Používáme nízkoexpanzní pěnu a pokud možno pistoli na pěnu. Práce s trubičkovou pěnou je náročnější, hůře se odhaduje potřebné množství pěny. Pořizovací cena pistole na pěnu už dnes není tak vysoká jak bývala dříve.

Pěnu nanášíme bodově. Důležitá jsou místa v horních rozích, u podlahy, u protiplechu, u závěsů. Když vypěníme obložku na více místech, bude lépe držet. Samozřejmě tím ale spotřebujeme více pěny.

Pokud montujete zárubeň se zvýšenou odolností proti hluku nebo teplotě, aplikujte pěnu po celé šířce obložky a po celém obvodu.

Doba schnutí montážní pěny je 1 – 5 hodin.

Montáž kliky

Než zaschne montážní pěna máme dost času a můžeme namotovat dveřní kliku. U rozetového kování je vhodné použít vrtací šablonu. Díky ní vyvrtáte otvory přesně a klika bude dlouho a spolehlivě sloužit. Většina výrobců používá u rozet stejnou rozteč, přesto ji před vyvrtáním zkontrolujte.

Český výrobce dveřních klik M&T používá svoji speciální rozteč. Pro vyvrtání otvorů tak budete potřebovat jejich vrtací šablonu.

Při montáži je vhodné namontovat nejprve kliku a až poté spodní rozetu.

Pro štítové dveřní kliky vrtací šablona není, tam si budete muset otvory obkreslit podle zvoleného kování.

Výjimkou jsou bezpečnostní kliky na vchodových dveřích do bytu. Tam je použití vrtací šablony možné a vhodné.

Sestavení krycí obložky

Dalším úkonem, který můžeme provést při zasychání montážní pěny, je sestavení krycí obložky. Postupujeme podobně jako u sestavování zárubně. Excentr nejdříve dotáhneme s citem, spoj seřídíme a následně dotáhneme napevno.

Doladění protiplechu

U obložkových zárubní nebývá možnost seřízení zámkového protiplechu. Pokud jdou dveře zavírat příliš těžce, můžete protiplech trochu připilovat. Jiný způsob doladění v podstatě není.

Akrylování

Pokud je to vhodné, můžete styk obložky se stěnou vyplnit akrylovým tmelem. Podobně postupujeme ve styku obložky s podlahou, kde je vhodné použít tmel silikonový.

A jsme na konci. Nyní máme montáž obložkové zárubně hotovou.

Interiérové dveře a obložkové zárubně vám rád namontuji. Můžete se podívat na můj ceník montáží, na můj návod jak zaměřit obložkové zárubně nebo mě rovnou kontaktovat.

Štítky

  • tel.: 721148790
  • email: stolpa@gmail.com

Zajímavé články